?INJENICE I STATISTIKA KOMPANIJE MEDTRONIC

Medtronic je globalna kompanija za re?enja u oblasti zdravstvene za?tite koja je posve?ena unapre?enju ?ivota ljudi kroz na?e medicinske tehnologije, usluge i re?enja.

Medtronic plc business units

Grupa za sr?ane i vaskularne bolesti

GRUPA ZA SR?ANE I VASKULARNE BOLESTI

 • Bolesti aorte i periferna vaskularna bolest
 • Sr?ani ritam i sr?ana insuficijencija
 • Koronarne i strukturne bolesti srca
Grupa za sr?ane i vaskularne bolesti

GRUPA ZA RESTORATIVNE TERAPIJE

 • Neuromodulacija
 • Neurovaskularne bolesti
 • Ortopedija
 • Ki?ma
 • Hirur?ke tehnologije
Grupa za sr?ane i vaskularne bolesti

GRUPA ZA MINIMALNO INVAZIVNE TERAPIJE (RANIJE COVIDIEN GRUPA)

 • Rane tehnologije
 • Pra?enje i oporavak pacijenata
 • Re?enja za negu bubrega
 • Hirur?ke inovacije
Grupa za dijabetes

GRUPA ZA DIJABETES

 • Servis i re?enja za dijabetes
 • Intenzivna insulinska terapija
 • Neintenzivne terapije dijabetesa

Medtronic Facts and Statistics