Lekar a pani

S? mergem ?nainte ?mpreun?

Asisten?a medical? se schimb?. De aceea, ?n calitate de lider mondial ?n domeniul tehnologiei, serviciilor ?i solu?iilor medicale, ?ncheiem parteneriate pentru a aborda cele mai mari provoc?ri din industrie.

Asisten?a medical? se transform?. La fel ?i noi.

Iat? cum ob?inem cele mai bune rezultate pentru pacien?i, p?strand sau chiar reducand totodat? costurile.

Cite?te

Bun venit la Medtronic Romania

MAI MULT

PENTRU PACIEN?I ?I FURNIZORI DE ASISTEN?? MEDICAL?

Informa?ii despre afec?iuni ?i terapii, precum ?i asisten?? util?.

MAI MULT

Pentru profesioni?tii din domeniul asisten?ei medicale

Instrumente ?i resurse pentru o mai bun? asisten?? medical?.

MAI MULT

CARIERE CARE ??I SCHIMBA VIA?A

Vezi cum angaja?ii Medtronic au o influen?? semnificativ?.

AFL? MAI MULTE

AFACERI responsabile ?i durabile

Descoper? de ce este acesta principalul obiectiv al Medtronic.

AFL? MAI MULTE
Omar Ishrak, director executiv la Medtronic

Pre?edintele ?i directorul executiv, Omar Ishrak este disponibil pe Twitter

Urm?re?te acum